Skip to main content

Mipatio hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Middels onze privacy policy willen we u informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Wat we doen
Mipatio ontwikkelt projectmatig appartementencomplexen.

Mipatio verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:
Mipatio neemt contact met u op naar aanleiding van de door u gedane informatieaanvraag over Mipatio en/of de interesse in en/of uiteindelijke aankoop van een appartement. Daarnaast versturen wij periodiek nieuwsbrieven en uitnodigingen naar onze belangstellenden en relaties.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mipatio verwerkt enkel de persoonsgegevens welke u aan Mipatio verstrekt, telefonisch dan wel digitaal.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
Voornaam & achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer & e-mailadres
Aanvullende woon(wens)-gerelateerde informatie zoals beoogd budget en woonwensen.

Hoe we uw persoonsgegevens verwerken
Voor de opslag van gegevens van belangstellenden en opdrachtgevers maken gebruik van relatiebeheer-pakket. Daarnaast wordt uw aanhef, naam & e-mailadres ingevoerd in een online nieuwbriefmodule waarmee wij nieuwsbrieven versturen. Ten behoeve van de facturatie aan onze opdrachtgevers maken we gebruik van een boekhoudpakket.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De oriëntatie door belangstellenden voor een nieuw te bouwen appartement en de bouw van een appartement zijn processen welke een lange aanlooptijd kennen. Daarnaast is het zo dat na aankoop van een door Mipatio gebouwd appartement wij uw persoonsgegevens bewaren zodat wij u kunnen informeren en/of van dienst kunnen zijn inzake garantiekwesties. Daarom bewaren we uw gegevens totdat u ons vraagt de gegevens te verwijderen. Bij verwijdering van uw gegevens heeft u de keuze om al uw gegevens te verwijderen of enkel te wissel voor bijvoorbeeld een nieuwsbriefvoorziening. Het verwijderverzoek ontvangen we na ontvangst van een e-mail vanaf het e-mailadres waarmee men is ingeschreven. We reageren binnen uiterlijk 10 werkdagen op uw verwijderverzoek.

Delen van persoonsgegevens
Mipatio verkoopt uw gegevens niet ongevraagd aan derden. Wél is het zo dat wij uw persoonsgegevens delen aan “verwerkers” indien dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het opstellen van bouwtekeningen door onze tekenaars (welke worden voorzien van uw naam en adresgegevens) en bijvoorbeeld het opstellen van contractstukken (welke worden voorzien van uw NAW, – en aanvullende gegevens) door onze notaris en/of makelaar.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Onze website wordt gemonitord, hiermee wordt onder bijvoorbeeld (anoniem) bijgehouden hoeveel bezoekers de website heeft en hoe lang & welke pagina’s bezoekers bezoeken. Daarnaast monitoren wij onze website zodat wij het (anonieme) surfgedrag van onze bezoekers kunnen monitoren en waar nodig de website kunnen bijstellen om de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor trainingsdoeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw door Mipatio opgeslagen persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Stuur daarvoor een e-mail naar privacy@mipatio.nl. Zet in dat e-mailbericht zo volledig mogelijk welke gegevens u wilt inzien en wat u daarmee wilt doen: aanpassen, tonen of verwijderen.

Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen. Als u persoonsgegevens wilt verwijderen, doen wij dat zo snel mogelijk. Als niet duidelijk is welke gegevens u wilt inzien, aanpassen of verwijderen, dan kunnen wij u vragen om uw verzoek toe te lichten. We passen uw gegevens dan pas aan nadat u die toelichting hebt gegeven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mipatio neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@mipatio.nl .

Beveiliging
Mipatio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@mipatio.nl .

Wijzigingen
Deze privacy-policy kan gewijzigd worden. Indien u het op de hoogte wilt blijven van onze privacy policy vragen wij u periodiek deze pagina te bezoeken.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
Mipatio
Harlingerstraatweg 2
8916BB Leeuwarden
KvK 634 666 43
www.Mipatio.nl
privacy@mipatio.nl