Skip to main content

In een tijd waarin de Nederlandse bevolking steeds ouder wordt, met meer dan 3,4 miljoen 65-plussers op 1 januari 2023, waaronder ongeveer 872.617 80-plussers (Centraal Bureau voor de Statistiek, z.d.), staat de noodzaak voor geschikte seniorenhuisvesting prominenter dan ooit op de agenda. Deze cijfers benadrukken een cruciaal vraagstuk: hoe kunnen we zorgen dat onze senioren een omgeving hebben die niet alleen veilig en toegankelijk is, maar ook bijdraagt aan hun welzijn en geluk?

Tijdens het recent bijgewoonde congres van de Vastgoedjournaal over samenwerking in seniorenhuisvesting (de mens centraal), stond één mantra centraal: “Bouw je voor oud, dan bouw je nooit fout! Deze woorden vormden niet alleen de rode draad door het congres, maar weerspiegelen ook de kern van wat we bij Mipatio nastreven: het creëren van een woonomgeving die verder gaat dan de stenen en mortel, en diepgeworteld is in de wensen en het welzijn van onze senioren.

Ruimtelijke commitment en emotionele bewustwording

Het congres belichtte het belang van zowel ruimtelijke commitment als het emotionele proces bij de overstap naar seniorenhuisvesting. Mipatio erkent dat deze transitie complex en emotioneel beladen kan zijn, vaak een proces van twee jaar. Wij staan onze senioren bij door een perspectief te bieden dat verder gaat dan de fysieke verhuizing, een thuis waar men zich emotioneel verbonden en ondersteund voelt.

Het belang van ontmoeting en verbinding

Een centraal thema was het cruciale belang van sociale interactie en een gevoel van gemeenschap. Mipatio integreert dit inzicht door gemeenschappelijke ruimtes te ontwerpen die spontane ontmoetingen en de opbouw van een levendige, ondersteunende gemeenschap faciliteren. Deze ruimtes zijn de kern van onze wooncomplexen, ontworpen om eenzaamheid te bestrijden en een gevoel van samenzijn te bevorderen.

Aandacht voor de mens achter de stenen

Een ander belangrijk punt tijdens het congres was het principe dat de behoeften en wensen van de bewoners altijd voorrang hebben op het fysieke bouwwerk. Dit sluit naadloos aan bij Mipatio’s filosofie dat het welzijn van de bewoners centraal staat, ondersteund door een omgeving die niet alleen veilig en toegankelijk is, maar ook activiteiten stimuleert en persoonlijke groei bevordert oftewel “sociale duurzaamheid”.

Een toekomst bouwen met Mipatio

Onze benadering gaat verder dan traditionele seniorenhuisvesting; we streven ernaar om een omgeving te creëren die uitnodigt tot verbinden, genieten, ontplooien, en leven. Dit proces begint met het luisteren naar en het begrijpen van de verhalen en wensen van onze senioren, waarbij we hen begeleiden op hun reis naar niet alleen een nieuw huis, maar naar een nieuw hoofdstuk vol zingeving en geluk.

Een belofte voor de toekomst

Het recente congres heeft ons voorzien van waardevolle inzichten en inspiratie om onze missie te verdiepen: het realiseren van een gemeenschap waarin elke bewoner zich veilig, gewaardeerd, en thuis voelt. “De kunst van woongeluk” is een belofte aan onze bewoners; een toewijding aan het bouwen van niet alleen een huis, maar een thuis.

Wij nodigen je uit om ook het volgende artikel te lezen over wat bijzondere woonvormen bijzonder maakt. Bij Mipatio bouwen we niet alleen voor de huidige generatie senioren, maar ook met een blik op de toekomst, waarin elke generatie een plaats vindt waar zingeving, vreugde, en verbinding centraal staan in hun dagelijks leven. Samen bouwen we aan een toekomst waar ouder worden synoniem staat voor leven in een gemeenschap waar elk moment telt!